Goed te weten

Een kinesiologische behandeling is gericht op de verbetering van het welzijn. Een kinesioloog is geen arts en heeft geen medische opleiding, stelt geen diagnoses en verstrekt geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling. Zie voor meer informatie het privacy reglement

Behandelovereenkomst
Er ligt een behandelovereenkomst voor je klaar in mijn praktijk. Het staat je vrij deze in te vullen. Voor behandeling van kinderen tot 16 jaar is dit echter verplicht.

Kosten en vergoedingen
De kosten voor een behandeling zijn € 75,- voor een behandeling van 1 tot 1.5 uur.

Centrum voor Kinesiologie is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).  Je hebt vaak recht op vergoeding als je aanvullend verzekerd bent voor natuur- of complementaire geneeswijzen. Raadpleeg je verzekeraar.

Klachtenregeling
Heb je een klacht, laten we daar dan in eerste instantie samen uitkomen. Mocht dit niet toereikend zijn dan zijn er andere wegen te bewandelen, zoals de gang naar het secretariaat van de VBAG of de geschillencommissie Quasir. Zie voor meer informatie mijn algemene voorwaarden.